Bestyrelse

Bestyrelse:
Peter Engholm (formand) – kontakt
Ester Bach (næstformand)
Ib Andersen (kasserer)
Bente Sønderbo