Udvalg

Valg af medlemmer til særlige udvalg

  • Plakatudfærdigelsesudvalg: Rie, Kim
  • Plakatophængningsudvalg: Susanne
  • Medieudvalg: Ebbe (hjemmeside/mail-lister/nyhedsbrev), Karen (Facebook), Sebastian (Instagram)
  • Scrapbog: Karen
  • Gæstebogsudvalg: Hanne
  • Nodearkivar: Maibritt
  • Socialudvalget: Anne Grethe, Jette, Bente, Lene, Maibritt og Lars
  • Rejseudvalg: Karen, Filip og Ib
  • Tøjudvalg: Karen, Maibritt, Anne-Grethe
  • Sangvalg: Anne Bodil